Ana Sayfa Hayvancılık Buzağı Besleme

Buzağı Besleme

193
0
Paylaş

DOĞUM SONRASI DÖNEM:

Buzağılık döneminde uygulanacak bakım ve beslenme düvelerin verim kapasitelerine ulaşmasında etkili olan en önemli faktörlerdendir. Yeni doğan bir buzağı enfeksiyonlara karşı açık ve hassas olup çeşitli bakım ve beslenme sorunları ile karşı karşıyadır.

Kolostrum (ağız sütü) ile besleme nasıl olur?

Doğal şartlarda buzağı annesini her iki saatte bir emer ve süt abomasuma  giderek pıhtılaşır ve bir kitle oluşturur. Günün sonunda abomasumda pek çok pıhtılaşmış süt kitlesi bulunur. Bu süt kitlelerinin dış yüzeylerine sindirim enzimleri etki ederek buzağılarda doğal sindirim gerçekleşmiş olur. Abomasumda başka yemlere yer yoktur

 Kolostrum (ağız sütü) ne kadar verilmelidir?

Doğumdan yaklaşık yarım saat sonrasından 4 saat sonrasına kadar zamanda buzağının doğum canlı ağırlığının %6’sı kadar ağız sütü (kolostrum) verilmelidir, bu da yaklaşık 2,5 litredir.Sonraki süt solunum ve genel durum düzelmiş ise her 6 saatte bir canlı ağırlığının % 4-4,5’u oranında verilmelidir. (yaklaşık 1,5-2 litre ağız sütü).    Bu şekilde besleme 36 saate kadar devam etmelidir ki anadan gelen bağışıklık maddeleri buzağı tarafından en yüksek oranda alınmış olsun. Yetersiz emiş gücü olan buzağılara İlk ağız sütünden sonra buzağının yaşama tutunmasını sağlayacak acil enerji ve ağız sütüne yakın iz mineral ve vitamin içeren preparatlardan da verilebilir.

Günde 2 öğün tercihen buzağı maması, 10 kg canlı ağırlığa 1 litre hesabıyla verilmeye başlanır. Canlı ağırlık arttıkça süt miktarı da arttırılmalıdır. Yedinci  günden itibaren, Buzağı Başlangıç Yemi  tüketebilir. Kısa zaman aralıkları ile bunları alır ve ardından su içer. Alınan bu tür gıdaların tümü abomasuma değil direkt rumene giderler. Rumen duvarında yaptıkları uyarımın da etkisiyle rumen gelişmeğe başlar, geliştikçe buzağı daha çok yem tüketir.  Pelet yemle eşzamanlı olarak kuru ot da verilmeğe başlanır.  8.- 10. Haftalarda buzağı sütten kesildiğinde rumen abomasumun 2-3 katı büyüklüğüne ulaşmış olur.

Sütten yada mamadan kesme ne zaman ve nasıl yapılmalıdır?

8.- 10. Haftalarda  rumen abomasumun 2-3 katı büyüklüğüne ulaşmış olur. Buzağı 9-10 haftalık dönemde günde yaklaşık 2 kg pelet yem yemeye başladığında mamadan kesilme aşamasındadır. Buzağı önce tek öğün süt veya buzağı maması ile beslenir ve sonraki hafta da sütten kesilir. Buzağılara, en az 3 aylık oluncaya kadar saman, kavus gibi kaba yemler kesinlikle verilmemelidir.

Sütten kesilen buzağılar, 3. ayın sonuna kadar günde yaklaşık 2 kg. buzağı başlangıç yemi ve serbest yonca veya kuru ot ile beslenmelidir.

İlk 4 haftalık dönemde en sık rastlanan problem İshal’dir. İshaller;  “Yem kaynaklı” veya “ Mikrobiyal (Bakteriyel,Viral, Paraziter) kaynaklıdır”.  Yem kaynaklı ishallerde; sulu, beyaz yada sarı  renkli, pis kokulu dışkı vardır.  Buzağının vücut ısısı düşüktür, ateş yoktur.  Yem tüketimi azalır,zamanla su kaybı artar.  Daha çok 2 veya 3. haftalarda görülür. Nedenleri; Fazla sütle besleme(öğünde 2 litre’den fazla yağlı süt verme), çok yağlı sütle besleme, süt ya da suyun düşük ısılarda verilmesi, mastitisli veya antibiyotikli süt verilmesi,  ani yem geçişleri gibi nedenlerdir.

Yem kaynaklı  ishallerden korunmak için; mümkünse buzağı maması kullanılmalı, süt veya buzağı maması en az 38 oC’de verilmeli ve mastitisli süt içirmekten kaçınılmalıdır. İshal başladıktan sonra da tabloya ateş katılmamış ise antibiyotikli çözüm yerine elektrolit dengesini sağlayacak ve aynı zamanda barsak florasını düzenlemeğe yardımcı çözümler denenmeli ve süt yerine buzağı mamasına geçilmelidir.

Damızlık düve yetiştirme döneminde iyi kaliteli kuru kaba yem ile  kaliteli fenni yeme ihtiyaç vardır. Buzağı Büyütme Yemi dişi buzağılara sınırlı (canlı ağırlığı’nın %1’i+1 kg) verilmelidir. Çünkü; 3- 11 ay arası, meme bezlerinin hücresel gelişiminin en yoğun olduğu dönemlerdir ve bu zamanda yapılan aşırı besleme aynı zamanda damızlık dişi buzağının meme bezlerinin etrafında yağlanma oluşmasına ve bu da ilerideki süt veriminin az olmasına neden olmaktadır.

Bu dönemlerde düvelere kaliteli kuru kaba yem ağırlıklı rasyonlar verilmeli ve iz mineral, mineral ve vitamin ihtiyaçları tamamıyla karşılanmalıdır. Unutulmamalıdır ki yumurtalıkların sağlıklı gelişimi ve büyüme gibi hormonal gelişmeler iz mineral, mineral ve vitamin dengesiyle direk bağlantılıdır.

Kaba yem olarak mısır silajı olarak verilecek ise kesinlikle altıncı aydan sonra verilmeli ve fazla verilmemelidir. Özellikle bir yaşından sonraki düveler yüksek enerjili mısır silajının fazla tüketilmesi sonucu aşırı yağlanabilirler.

Sağlıklı yetiştirilen buzağılar;

*Daha sağlıklı inekler olur.

*Daha çok süt veren inekler olur.

*Daha uzun süre verimli kal›r.

*Verdiği her litre süt başına düşen buzağı büyütme dönemi masrafı daha düşük olur.

‘BUZAĞILAR BİR İŞLETME’NİN GELECEĞİDİR’

 

Sencer KAHRAMAN

Veteriner Hekim

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here