En Yeni İçerikler

Erkek hayvanlar her zaman çiftleşmeye hazır olmalarına karşın, dişiler sadece belirli dönemlerde çiftleşme isteği gösterirler. Bu dönem kızgınlık olarak tanımlanır. **İnekler, cinsel olgunluğa erişmelerinden sonra ortalama 21 gün (18-24 gün) aralıklar ile gebe kalmadıkları sürece çiftleşme isteği gösterirler. Bu durum...
Koyun ve Keçilerde Oral Mucosa Yangısı İle Seyreden Hastalıkların Karşılaştırılması   Koyun ve keçilerde birbirlerine benzer belirtilerle seyreden bazı hastalıklarda, laboratuar teşhisi konuluncaya kadar geçen sürede hangi aşının yapılacağına ve nasıl bir tedavinin uygulanacağına karar verilmesinde zorluklar yaşanabiliyor. Bu birkaç hastalığın...
Halk arasında gençlik hastalığı, diş çıkarma hastalığı v.b gibi isimler de verilen “distemper” virüs kaynaklı, büyük oranda ölümcül seyreden, bir çok farklı formda görülebilen hem veteriner hekimler ve hayvan sahipleri, hem de minik dostlarımız için zorlu bir sürece sebebiyet...
KURU DÖNEM BESLENMESİ ANYONİK TUZLAR VE HİPOKALSEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Sığırlarda görülen hipokalsemiyi engellemenin klasik yöntemi kuru dönem sırasında rasyonun Ca seviyesini sınırlamaktır(Sıfıra indirmek yanlıştır) Buradaki amaç parathormonu aktif hale getirmektir. Bu uygulamanın zaman zaman olumsuzlukları da görülmektedir. Ca düşük rasyonlar...
KULLANIM AMACI:   Ayak banyoları; tırnak aralarındaki mikrobiyolojik yükün hafifletilmesi, ayak dezenfeksiyonun sağlanması ve ayak sağlığı için etkili, hızlı bir tedavi yoludur. Bununla birlikte yanlış kullanımında işletme giderlerinin artmasına, iş gücünün hatalı kullanılmasına ve tırnak aralarındaki açık yaralarda ve deride şiddetli...
Gıda Zehirlenmeleri İnsanların yaşamalarını sağlamak, hayattaki gelişimlerini sağlamak için yeterli, hijyenik ve sağlıklı gıdaya ihtiyaçları vardır. Dengeli ve sağlıklı beslenme ülkedeki gelişmişliği gösteren en önemli unsurlardan biridir. Beslenmenin yeterli şekilde yapılmasıyla birlikte iş alanındaki verimliliğin artması, insanların yaşam kalitelerinin yükselmesi...
https://youtu.be/HkFfpFTRyGw Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Nelerdir. Canlı Bir Bitkinin hayvanın yada mikroorganizmanın genleri doğal olmayan yollar ile değiştirilerek üretilen organizmalardır. GDO üretimi için gereken genler 3 yolla elde edilebilir. Akraba Türler ile Olmayan Türler ile Laboratuvar ortamında elde edilir. GDO üretimi için yaygın olarak kullanılan...
  Bu tür işletmelerin uygulama esaslarına ilişkin yönetmelik ve tebliğlerini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinden bulabilirsiniz. Hastalıktan ari ve onaylı işletmelerde, hayvanların kayıt altına alınması, hayvan hareketlerinin kontrolü, tuberküloz ve brucelloz gibi zoonozlarla mücadele, hayvan refahı ve...
Prof.Dr. Ayhan Baştan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı   Tank Sütünde Somatik Hücre Sayımı Neden Yapılmalıdır?.   Süt içindeki somatik hücre veya toplam bakteri sayısı belirli bir değerin üzerine çıktığında, o sütü üreten yetiştiricilere kaliteli süt üretimini teşvik etmek amacıyla,...

Sokak Hayvanları

Sokakta yaşayan hayvanlar yaşamak için mücadele etmeleri, cani insanların yapacağı işkencelere karşı kendilerini korumak için çabalamaları, soğukta ve yağmurlu gün ve gecelerde sığınak arama dertleri yetmezmiş gibi türlü türlü hastalıklarla da mücadele etmek zorundadırlar. Ülkemizde maalesef bu hayvanlar düzgün...