En Yeni İçerikler

KIZGINLIK NEDİR NASIL TESPİT EDİLİR ?

Erkek hayvanlar her zaman çiftleşmeye hazır olmalarına karşın, dişiler sadece belirli dönemlerde çiftleşme isteği gösterirler. Bu dönem kızgınlık olarak tanımlanır. **İnekler, cinsel olgunluğa erişmelerinden sonra ortalama 21 gün (18-24 gün) aralıklar ile gebe kalmadıkları sürece çiftleşme isteği gösterirler. Bu durum kızgınlık döngüsü olarak adlandırılır. **Erkeğin veya diğer hayvanların kendilerine aşmalarına/atlamalarına müsaade ettikleri kızgınlık dönemi inekler arasında bireysel farklılıklar göstermektedir. Çiftleşme isteği...

Koyun ve Keçilerde Oral Mucosa Yangısı İle Seyreden Hastalıkların Karşılaştırılması

Koyun ve Keçilerde Oral Mucosa Yangısı İle Seyreden Hastalıkların Karşılaştırılması   Koyun ve keçilerde birbirlerine benzer belirtilerle seyreden bazı hastalıklarda, laboratuar teşhisi konuluncaya kadar geçen sürede hangi aşının yapılacağına ve nasıl bir tedavinin uygulanacağına karar verilmesinde zorluklar yaşanabiliyor. Bu birkaç hastalığın klinik bulgularını irdelemekte yarar görmekteyim. 1- ŞAP: Etken: Aptvirus. Virus ağız mucosasından veya yaralanmış, sıyrık oluşmuş tırnak arasından vücuda girer....

EVCİL HAYVAN SAHİPLERİNİN KÂBUSU “DİSTEMPER” (KÖPEK GENÇLİK HASTALIĞI)

Halk arasında gençlik hastalığı, diş çıkarma hastalığı v.b gibi isimler de verilen “distemper” virüs kaynaklı, büyük oranda ölümcül seyreden, bir çok farklı formda görülebilen hem veteriner hekimler ve hayvan sahipleri, hem de minik dostlarımız için zorlu bir sürece sebebiyet veren ciddi bir enfeksiyondur. Aşılama ve çeşitli koruyucu hekimlik prosedürleri ile hastalığın önüne büyük oranda geçebilme şansı var iken, hayvan sahiplerinin...

KURU DÖNEM BESLENMESİ ANYONİK TUZLAR VE HİPOKALSEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KURU DÖNEM BESLENMESİ ANYONİK TUZLAR VE HİPOKALSEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Sığırlarda görülen hipokalsemiyi engellemenin klasik yöntemi kuru dönem sırasında rasyonun Ca seviyesini sınırlamaktır(Sıfıra indirmek yanlıştır) Buradaki amaç parathormonu aktif hale getirmektir. Bu uygulamanın zaman zaman olumsuzlukları da görülmektedir. Ca düşük rasyonlar hazırlamak adına enerji e ve proteince fakir rasyonlar hazırlanmaktadır. Ayrıca kuru dönemde Ca ve Potasyumca zengin bir yemin kısıtlanması ve...

AYAK BANYOLARI VE ETKİN KULLANMA YOLLARI

KULLANIM AMACI:   Ayak banyoları; tırnak aralarındaki mikrobiyolojik yükün hafifletilmesi, ayak dezenfeksiyonun sağlanması ve ayak sağlığı için etkili, hızlı bir tedavi yoludur. Bununla birlikte yanlış kullanımında işletme giderlerinin artmasına, iş gücünün hatalı kullanılmasına ve tırnak aralarındaki açık yaralarda ve deride şiddetli ağrılara neden olup süt veriminde düşüşlere neden olur. Bu nedenle ayak banyolarının doğru ve etkin kullanılması son derece önemlidir.   ETKİN KULLANIM...

Gıda Zehirlenmeleri, Sebepleri ve Korunma Yolları

Gıda Zehirlenmeleri İnsanların yaşamalarını sağlamak, hayattaki gelişimlerini sağlamak için yeterli, hijyenik ve sağlıklı gıdaya ihtiyaçları vardır. Dengeli ve sağlıklı beslenme ülkedeki gelişmişliği gösteren en önemli unsurlardan biridir. Beslenmenin yeterli şekilde yapılmasıyla birlikte iş alanındaki verimliliğin artması, insanların yaşam kalitelerinin yükselmesi ve mutlu yaşamalarının sağlanması hususunda önem arz etmektedir. Beslenme eksikliği sonucunda direncin azalması ile birlikte hastalıklara karşı duyarlılık ve gelişim...

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar GDO Nedir??

video

https://youtu.be/HkFfpFTRyGw Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Nelerdir. Canlı Bir Bitkinin hayvanın yada mikroorganizmanın genleri doğal olmayan yollar ile değiştirilerek üretilen organizmalardır. GDO üretimi için gereken genler 3 yolla elde edilebilir. Akraba Türler ile Olmayan Türler ile Laboratuvar ortamında elde edilir. GDO üretimi için yaygın olarak kullanılan yöntem bakterilerden alınan genleri bitkilere transfer etmektir. Örneğin Bu bakteri böcekleri öldüren aynı zamanda ekinlere zarar veren toksinler üretiyor. Toksin üreten genler...

Hastalıktan Ari ve Onaylı İşletmeler

  Bu tür işletmelerin uygulama esaslarına ilişkin yönetmelik ve tebliğlerini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinden bulabilirsiniz. Hastalıktan ari ve onaylı işletmelerde, hayvanların kayıt altına alınması, hayvan hareketlerinin kontrolü, tuberküloz ve brucelloz gibi zoonozlarla mücadele, hayvan refahı ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği hedeflenerek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çeşitli desteklemelerle desteklenerek uygulamaya konulmuştur. Uygulamanın temel şartı izlenebilir olmasıdır....

Tank Sütünde Somatik Hücre Sayımı Neden Yapılmalıdır

Prof.Dr. Ayhan Baştan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı   Tank Sütünde Somatik Hücre Sayımı Neden Yapılmalıdır?.   Süt içindeki somatik hücre veya toplam bakteri sayısı belirli bir değerin üzerine çıktığında, o sütü üreten yetiştiricilere kaliteli süt üretimini teşvik etmek amacıyla, sütü işleyen kurumlar tarafından uygulanan parasal yaptırımlar vardır. Bu sistemde önerilen standartlarda süt üretemeyen yetiştiricilere süt alıcı kurumlar, ürettikleri sütün...

Sokak Hayvanları

Sokakta yaşayan hayvanlar yaşamak için mücadele etmeleri, cani insanların yapacağı işkencelere karşı kendilerini korumak için çabalamaları, soğukta ve yağmurlu gün ve gecelerde sığınak arama dertleri yetmezmiş gibi türlü türlü hastalıklarla da mücadele etmek zorundadırlar. Ülkemizde maalesef bu hayvanlar düzgün bir şekilde yönetilemediği için dolaylı veya direkt olarak halk sağlığını tehdit etmektedirler. Peki, biz insanoğlu bu konu hakkında ne kadar bilinçliyiz...