Ana Sayfa Genel KURU DÖNEM BESLENMESİ ANYONİK TUZLAR VE HİPOKALSEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KURU DÖNEM BESLENMESİ ANYONİK TUZLAR VE HİPOKALSEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

486
0
Paylaş

KURU DÖNEM BESLENMESİ ANYONİK TUZLAR VE HİPOKALSEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Sığırlarda görülen hipokalsemiyi engellemenin klasik yöntemi kuru dönem sırasında rasyonun Ca seviyesini sınırlamaktır(Sıfıra indirmek yanlıştır) Buradaki amaç parathormonu aktif hale getirmektir. Bu uygulamanın zaman zaman olumsuzlukları da görülmektedir. Ca düşük rasyonlar hazırlamak adına enerji e ve proteince fakir rasyonlar hazırlanmaktadır. Ayrıca kuru dönemde Ca ve Potasyumca zengin bir yemin kısıtlanması ve laktasyona başlayınca Ca dan zengin yoncanın rasyonda yoğun kullanılması sonucu rumen adaptasyonunda problemler yaşanıp max süt verimi ile max yem tüketimi zamanı yaklaşık tarihlere senkronlamada problemler yaşanmaktadır. Tüm bu olumsuzluklar göz önüne alınarak son dönemde Ca fakir rasyonlar hazırlamak yerine kuru dönem rasyonunda anyon-katyon dengesini değiştirecek rasyon katkı maddeleri kullanılması önerilmektedir. Anyon-katyon dengesini değiştirmek adına rasyonda anyonik tuzlar ve mineral asitler kullanılmaktadır. Bu maddeler kuru dönemin son 20 gününde matematiksel hesaplar yapılarak rasyona ilave edilmeli.
Amonyum-Kalsium-Magnezyumun Klorlu ve Sülfatlı bileşikleri bu amaçla kullanılabilir. Anyon-katyon dengesinin kuru dönemin son 20 gününde negatif olması bu rasyonu tüketen hayvanda hafif derecede metabolik asidoz meydana getirir. Oluşan bu hafif metabolik asidoz durumunu düzeltmek tamponlamak için kemikten Kana Ca salınımı yapılmaktadır. Rasyonda anyon tuzların çalışma mekanizması postpartum hipokalsemi ihtimalini azaltmaktadır.

Kuru dönemde anyonik olmayan rasyonlarla beslenen hayvanlarda doğum sonrası birçok metabolik hastalığın görüldüğü birçok araştırmada tespit edilmiştir. Rasyonunuzun anyonik mi katyonik mi olduğunu kontrolünü idrar pH sın dan kontrol edebilirsiniz pratik olarak. İdrar pH sı 5.5-6.5 arasında ise anyonik daha fazla ise katyonik bir rasyonunuz var demektir. Kuru dönem boyunca rasyon anyon katyon dengesi -200 ile -300meq/KM arasında olmalıdır. Araştırmalarda +330meq/KM değeri ile beslenen hayvanlarda %47,7 hipokalsemi (doğum felci) gözlenmiştir. Kuru dönemde -200meq/KM değeri ile beslenen hayvanlarda %7 daha fazla süt verimi olduğu gözlemlenmiştir.

Anyon katyon dengesi rasyondaki Na-K-S-Cl arasındaki denge ile hesaplanır. Kuru dönemde anyonik tuzlar kullanılarak rasyonun anyonik olması sağlanır bu tuzlar amonyumklorid, kalsiyumklorid, magnezyumklorid, amonyumsülfat, kalsiyumsülfat ve magnezyumsülfat dır (Klor lu ve sülfatlı bileşiklerdir) Ancak bu tuzlar lezetli olmadıkları için rasyona fazla katılmaları durumunda yem tüketimini düşürebilirler bu amaçla mix kullanımı önerilir. Katyon Anyon Balansı (meq/1000 g KM)= meq(Na+K)- meq(Cl+S) (selçuk üniversitesi rasyon proğramı otomatik hesaplıyor) yemlerin S ve Cl bulundurmalarına göre ayrılıyorlar.Kuru dönemde anyonik besleme yapılmasındaki amaç, rasyondaki anyonik tuzların metabolik asidozisi tetikleyerek kan pH seviyesini aşağı çekmesidir. çünkü metabolik asidozis paratiroid aktivitesini arttırarak kemiklerden  Ca’un mobilzasyonunu arttırır.

 Muzaffer ÇİVLİK

Veteriner Hekim

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here